Trygghetsboendet Hydran byggstartas med solenergiteknik och plusenergihus enligt ny definition

22 januari, 2019

Trygghetsboendet Hydran byggstartas med solenergiteknik och plusenergihus enligt ny definition Sveafastigheter Bostad byggstartar trygghetsboendet Hydran i Västerås, Sveriges första trygghetsboende som plusenergihus enligt ny definition, med fjärrvärme istället för bergvärme. Första spadtag och invigning sker fredag 18 januari 2018 kl 12.15-13.30 på Öster Mälarstrand dp4, mellan Sjöjungfrugatan och Öster Mälarstrand Allé.  Sveafastigheter Bostad färdigställde 2018 kvarteret Neptun, plusenergihus och miljöbyggnad Guld. Nu byggstartar Sveafastigheter Bostad ytterligare ett plusenergihus enligt ny defintion av Mälardalens Högskola på plusenerighus som värms upp med fjärrvärme istället för bergvärme. Trygghetsboendet, där minst en person i hushållet måste vara minst 65 år, utformas med god arkitkektur och hållbarhet i fokus. Husen har träfasad och taken täcks med solpaneler. Boendet utformas med en promenadvänlig naturgård med egna planeringar och parkmiljö att vistas i.  "I kvarteret Hydran vill vi skapa ett boende där välmående, gemenskap och hållbarhet står i fokus. Med grönska på gården, solceller på taken och närhet till fina promenader vid Mälaren", säger Suzan Amin, projektledare för kvarteret Hydran på Sveafastigheter Bostad. De 96 hyreslägenheterna ska stå klara för inflyttning sommaren 2020. Sveafastigheter Bostad värnar närvarande förvaltning och den trygghet det medför genom att ha kontor med förvaltare och boendevärdar på plats. Hyreslägenheterna kommer förmedlas genom Sveafastigheter Bostads bostadskö. Svante Jernberg, VD Sveafastigheter Bostad 070 222 12 00, svante.jernberg@sveafastigheter.se Suzan Amin, projektledare kvarteret Hydran 070-222 92 73, suzan.amin@sveafastigheter.se Sveafastigheter Bostad är en ledande utvecklare och förvaltare av hållbara bostäder och vårdboenden i primärt Storstockholm och Mälardalsregionen. Sveafastigheter Bostads kärnvärden är att vara en pålitlig och närvarande förvaltare, en innovativ och kreativ utvecklare, en långsiktig samhällsbyggare samt en proaktiv och drivande partner.  Taggar: Kvarter Neptun

Sveafastigheter Bostad och Ripellino Arkitekter ska utveckla processverktyg för hållbart bostadsbyggande i betong

22 januari, 2019

  Sveafastigheter Bostad och Ripellino Arkitekter ska utveckla processverktyg för hållbart bostadsbyggande i betong Sveafastigheter Bostad och Ripellino Arkitekter ska utveckla processverktyg för att utvärdera, beräkna och projektera bostadsbyggande av prisrimliga hyresrätter med ett lägre CO2- avtryck. Tillsammans har de med projektet "Betongbygglådan" beviljats stöd från Boverkets Stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande. ”Kartläggningen av förbrukad CO2 i betongstommen i projektet Neptun ger oss värdefulla kunskaper om hur och var vi bäst kan utveckla framtida betongstommar med målsättningen att före 2030 kunna halvera nuvarande nivåer av CO2. Utöver själva kartläggningen av förbrukad CO2  vill vi även utveckla ett förslag till upphandlingsmall där byggaktörer och kommuner kan konkurrensutsätta leverantörer av betongstommar med målsättningen att vi ska kunna upphandla miljövänligare stommar till oförändrade alternativt lägre kostnader än idag”, säger Lars Gärde, affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad. Projektet fokuserar på betongstommar inom bostadsbyggande. Stommens utformning är på många sätt en av de mest avgörande parametrarna för att bostadsprojekt ska bli kostnadseffektiva, resurssnåla och miljövänliga. Flera forskningsrapporter visar att det finns stor potential att minska CO2-avtrycket gällande betongstommar bland annat genom högpresterande betong med minimerad materialåtgång och utvecklade betongrecept. Den här åtgärden syftar till att undersöka hur denna kunskap kan omsättas i praktiken och på bredare front inom bostadsbyggandet.Projektet kommer involvera WSP Environmental Sweden, forskare från RISE, H2 Byggentreprenör och Resona/Svenska Cement. ”Det här ger oss en efterlängtad möjlighet till praktiknära samverkan mellan forskning, produktion, projektering och upphandling. Vi vill utveckla verktyg för att förbättra processerna i alla led - med målet att skapa goda förutsättningar för hållbart och prisrimligt bostadsbyggande”, säger Ylva Åborg, Arkitekt SAR/MSA partner på Ripellino Arkitekter. För mer information, kontakta: Lars Gärde, vice vd och Affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad, 070 333 71 82, lars.garde@sveafastigheterbostad.se Ylva Åborg, Arkitekt SAR/MSA, partner Ripellino Arkitekter, ylva@a-ripellino.se +46 (0)8 408 05 909 Sveafastigheter Bostad är en ledande utvecklare och förvaltare av hållbara bostäder och vårdboenden i primärt Storstockholm och Mälardalsregionen. Sveafastigheter Bostads kärnvärden är att vara en pålitlig och närvarande förvaltare, en innovativ och kreativ utvecklare, en långsiktig samhällsbyggare samt en proaktiv och drivande partner.

Sveafastigheter Bostads plusenergihus Neptun nomineras till Årets Bygge 2019

12 december, 2018

Sveafastigheter Bostads plusenergihus kvarteret Neptun har av Byggindustrin nominerats till det prestigefyllda Årets Bygge 2019. De tre hyreshusen,  miljöbyggnad Guld, utgör en viktig del av Västerås hållbara stadsdel Öster Mälarstrand. Inflyttning i de 121 hyresrätterna har skett från juni till november 2018 då Neptun invigdes av kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck. Neptun består av 1282 kvm högeffektiva solceller med 20 % verkningsgrad samt bergvärmepump i kombination med golvvärme och återvinningsaggregat. Ett internt elnät gör att hyresgästerna får närproducerad el från hustaket. Neptun har installerat det världsunika 3eflow-systemet där varmvattenledningarna är tomma när de inte används, 99 % av tiden. Vattnet i källarens varmvattentank fyller rören till varje enskild kran när den öppnas och minskar energiförlusterna i varmvattencirkulationen.   Byggindustrin sammanfattar projektet såhär i sin nomineringsartikel: ”För hundra år sedan hade Västerås ett nyinvigt och toppmodernt ångkraftverk. Nu är ångkraftverket avvecklat. Men på före detta kolkajen på tomten intill ligger tre nya huskroppar som producerar kraft inte bara åt sig själva, utan även åt andra. Nu nomineras plusenergihusen i kvarteret Neptun till Årets Bygge 2019”. Läs hela Byggindustrins nomineringsartikel ”Västerås byter ångkraft mot nya plusenergihus” om Kvarteret Neptun och se filmreportaget om projektet här: http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vasteras-byter-angkraft-mot-nya-plusenergihus-27622 Byggherre är Sveafastigheter Bostad, byggentreprenör är H2 Entreprenad, konstruktör är Stiba och arkitekt är Alessandro Ripellino Arkitekter. ”Vi är otroligt stolta över att ha byggt ett av de största plusenergihusen i landet som miljöbyggnad Guld och att det nu har nominerats till Årets Bygge. Hållbarhet i alla former är ett viktigt fokusområde för oss, säger Svante Jernberg, vd Sveafastigheter Bostad.” Sveafastigheter Bostad utvecklar nu ytterligare ett plusenergihus i Västerås, kvarteret Hydran, där de 96 hyreslägenheterna i form av trygghetsboende kombinerar solenergi med stadens fjärrvärme. Om Årets Bygge Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda pris som lyfter exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.  http://aretsbygge.nu/ För mer information: Svante Jernberg, VD Sveafastigheter Bostad 070 222 12 00, svante.jernberg@sveafastigheterbostad.se Ylva Åborg, partner och ansvarig arkitekt, Alessandro Ripellino Arkitekter 08 408 05 909, Ylva@a-ripellino.se Sveafastigheter Bostad är en ledande utvecklare och förvaltare av hållbara bostäder och vårdboenden i primärt Storstockholm och Mälardalsregionen. Sveafastigheter Bostads kärnvärden är att vara en pålitlig och närvarande förvaltare, en innovativ och kreativ utvecklare, en långsiktig samhällsbyggare samt en proaktiv och drivande partner.   

Hållbart flerbostadshus byggs i Uppsala

28 november, 2018

Hållbart flerbostadshus byggs i Uppsala Uppsala kommun har beviljat bygglov för ett flerbostadshus i Östra Sala backe, med mobilitet och hållbart resande i fokus. Bland annat satsar man på lastcyklar och bilpooler i stället för parkeringsplatser. Det är Sveafastigheter bostad som har beviljats bygglov och ska bygga 99 hyreslägenheter. Där ska de boende till exempel få tillgång till cyklar för olika behov, som låd- och elcyklar, som bokas via cykelpool i fastigheten. Hissarna ska bli extra rymliga för att de boende enkelt ska kunna ta med cykeln till lägenheten. — Uppsala behöver fler bostäder med lägre boendekostnader och att inte kräva parkeringsplatser är ett sätt att åstadkomma det. Vi har tittat på liknande projekt i Malmö som fungerar väldigt bra och vill därför testa det i Uppsala. Vi ställer hårda krav på byggherren och kommer att följa upp och utvärdera arbetet noggrant, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden. Den danska arkitektbyrån Hauschild + Siegel har tagit fram bostadsprojektet ”Cykelkungen”. Nu har projektet överlåtits till fastighetsbolaget Sveafastigheter Bostad som har beviljats bygglov och ska bygga 99 hyreslägenheter. Hämtad från: http://fastighetstidningen.se/hallbart-flerbostadshus-byggs-i-uppsala/

Socialt hållbart höghus blir nytt landmärke i Hagsätra

16 november, 2018

Sveafastigheter Bostad har utsetts till vinnare för att bygga ett nytt landmärke i Hagsätra Centrum med 200 hyresbostäder som inrymmer alltifrån kompis- och kollektivlägenheter till utrymmen för s.k. co-working, cykelverkstad och Sveriges minsta biograf. Det vinnande förslaget går under namnet ”Hagsätra hubb” – där bildning, idrott och gemenskap utgör ledorden för Hagsätras nya landmärke, ett bostadshus med fokus på social hållbarhet. Hagstra Hubb Ett krav från staden har varit att förslagen ska bidra till att utveckla Hagsätra Centrum. Betoningen har legat på socialt hållbar stadsplanering, där man ville se en byggnad som både bidrar till och förstärker platsens identitet. Konkurrensen var hård och 22 förslag kom in i tävlingen där juryn i jämförelseförfarande slutligen valde Hagsätra Hubb från Sveafastigheter Bostad och Belatchew Arkitekter, där man adresserat frågor inom områden som bildning, idrott och gemenskap. Vi är otroligt stolta över att vinna markanvisningen för ett så komplext uppdrag med högt ställda krav inom framförallt social hållbarhet vilket är ett område vi aktivt arbetar med i alla våra projekt, säger Lars Gärde, affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad. En gedigen analys ligger till grund för förslaget där man genom intervjuer med boende och andra berörda. Tillsammans med konsultbolaget Tyréns sammanställdes en analys för att få en bild av området och vilka sociala behov som finns, däribland att öka tryggheten och kulturutbudet. En del i projektet är därför Hagsätra Hubb, en multifunktionell mötesplats som ska vara en plats för bildning, studier, entreprenörskap och konst. Det inrymmer också bland annat ett gym, ett ”vardagsrum” för olika målgrupper under dag och kvällstid samt vad som kommer att bli Sveriges minsta biograf. Mötesplatsen kommer att fyllas med innehåll i samarbete med lokala organisationer för att bli en plats som bidrar till hela Hagsätras utveckling, säger Harry Mc Neil, marknads- och hållbarhetschef på Sveafastigheter Bostad. Projektet består av blandade boendeformer med alltifrån ungdomsboende, kollektivhus och kompislägenheter till vanliga lägenheter. Byggnaden och gårdens utformning främjar rörelse och ett aktivt liv, och ett stort fokus har varit att hitta sociala samlingsytor för att skapa möten mellan generationer och locka fler besökare till Hagsätra. Utöver att adressera Hagsätras specifika behov ställdes höga krav på den arkitektoniska kvaliteten. Sveafastigheter Bostad och Belatchew Arkitekter ville med sitt bidrag ge Hagsätra en ny modern siluett, där husets högdel ger intryck av att sväva i luften. Det är alltid ett privilegium at få vara med och utforma stadens landmärken. I Hagsätra ville vi spinna vidare på ABC stadens vision om en levande ytterstad samtidigt som vi tillför ett nytt lager av samtida arkitektur med ett rikt innehåll, säger Rahel Belatchew, chefsarkitekt och VD på Belatchew Arkitekter. Hållbarhet genomsyrar hela projektet och huset har låg energiförbrukning, solceller på taket och digitaliserade funktioner som erbjuder hyresgästerna klimatsmarta alternativ som bilpool, lastcyklar och leveransboxar för varor vilket gör att bilparkering inte behövs. För mer information, kontakta: Lars Gärde, vice vd och Affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad, 070 333 71 82, lars.garde@sveafastigheterbostad.se Harry Mc Neil, marknads- och hållbarhetschef Sveafastigheter Bostad, 0733 31 22 11, harry.mcneil@sveafastigheter.se Rahel Belatchew, VD Belatchew Arkitekter, 070 174 94 32, rahel@belatchew.com Sveafastigheter Bostad är en ledande utvecklare och förvaltare av hållbara bostäder och vårdboenden i primärt Storstockholm och Mälardalsregionen. Sveafastigheter Bostads kärnvärden är att vara en pålitlig och närvarande förvaltare, en innovativ och kreativ utvecklare, en långsiktig samhällsbyggare samt en proaktiv och drivande partner. Sveafastigheter i Hagsätra

Ökat fokus på hållbarhet och ny teknik i byggbranschen

12 november, 2018

Ökat fokus på hållbarhet och ny teknik i byggbranschen – nu invigs Neptun, Sveriges största plusenergihus som Miljöbyggnad Guld Innovativ teknik och en ambition att driva byggbranschen framåt har varit grunden när man uppfört ett av Sveriges största plusenergihus, Neptun, som nu invigs. Och ambitionsnivån är fortsatt hög, i nästa steg, byggandet av Hydran i Västerås, handlar det för Sveafastigheter Bostad om att skala upp tekniken ytterligare och bygga plusenergihus tillsammans med fjärrvärme. Precis som flera andra branscher behöver byggbranschen göra mer för att minska sin miljöpåverkan – Fossilfritt Sverige har till exempel lagt fram en färdplan för hur sektorn ska vara klimatneutral fram till 2045. När nu Neptun i Västerås invigs är det ett av Sveriges största och första plusenergihus uppfört som flerbostadshus där man genom smart teknik och innovativa lösningar har byggt hus som producerar mer energi än de förbrukar på årsbasis. Det är också det första som blivit certifierat som Miljöbyggnad Guld, den högsta miljöbyggnadsnivån. Det innebär högt ställda miljökrav på alltifrån energianvändning, byggteknik och materialval till boendekvalitet. Både Mälardalens Högskola och KTH har varit involverade i projektet som är fullt med modern teknik och består av en kombination av olika lösningar för att kunna både skapa och återvinna så mycket energi som möjligt. Energi från 1208 kvm högeffektiva solceller, bergvärmepump vars effekt maximeras med låga temperaturer genom golvvärme, tillvaratagande av den frånluftsvärme och ett 3eflowsystem som minskar energiförlusterna i varmvattencirkulationen är några av förutsättningarna. Fastigheten är uppbyggd med ett internt elnät så att hyresgästerna också kan ta del av den el som produceras på deras egna tak. Tekniken kring plusenergihus är fortfarande under utveckling och när det nu efter färdigställandet av Neptun är dags för nästa projekt, finns det en viktig skillnad. Hydran, även det i Öster Mälarstrand byggs som plusenergihus men istället för bergvärme används tillsammans med stadens fjärrvärme. - Hållbarhet i alla former är ett viktigt fokusområde för oss och genom de projekt vi gör testar vi därför formerna för nya typer av byggande som tar hänsyn till omställningen till ett mer ansvarsfullt samhälle. Vi är otroligt stolta över att ha byggt ett av de största plusenergihusen i landet och att i nästa steg bidra till att utveckla den tekniken ytterligare, säger Svante Jernberg, vd Sveafastigheter Bostad. Långsiktiga miljömässiga fördelar Kvarteret Neptun och Hydran ligger i den nya profilstadsdelen Öster Mälarstrand i Västerås, ett område där fokus ligger på att hitta lösningar som främjar hållbarhet. Förutom den teknik som finns inbyggd kan de boende också bidra till sin egen miljöpåverkan genom till exempel att övervaka sin egen förbrukning av el och varmvatten. Man har också tillgång till elbil, bilpool och cykelpool. Svante Jernberg, vd Sveafastigheter Bostad 070 222 12 00, svante.jernberg@sveafastigheter.se Lars Gärde, vice vd och Affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad 070 333 71 82, lars.garde@sveafastigheter.se Sveafastigheter Bostad är en ledande utvecklare och förvaltare av hållbara bostäder och vårdboenden i primärt Storstockholm och Mälardalsregionen. Sveafastigheter Bostads kärnvärden är att vara en pålitlig och närvarande förvaltare, en innovativ och kreativ utvecklare, en långsiktig samhällsbyggare samt en proaktiv och drivande partner.

Sveafastigheter Bostad söker projektledare med samhällsengagemang

19 oktober, 2018

OM VERKSAMHETEN Sveafastigheter Bostad är ett företag som utvecklar hållbara hyresrätter. På bara fyra år har vi etablerat oss som en av de mest innovativa bostadsutvecklarna med över 2 500 lägenheter under utveckling i Mälardalsregionen. 2018 färdigställdes kvarteret Neptun, Sveriges största plusenergihus och ett högteknologiskt hus kombinerat med kvalitativ arkitektur signerat Allessandro Ripellino Arkitekter. Nu bygger vi nästa plusenergihus, kvarteret Hydran i Västerås, designat av danska 3XN. Samtidigt driver Sveafastigheter Bostad utvecklingen inom social hållbarhet genom bland annat samarbeten med Fryshuset och flera andra samhällsengagerade organisationer. 2017 fick vi en markanvisning inom det uppmärksammade Fokus Skärholmen. VEM DU ÄR Nu söker vi dig som brinner för att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling genom att bygga hyresrätter som fler har råd med, där klimatsmarta innovationer och social hållbarhet är kärnan. Du tycker det är fantastiskt roligt att skapa projekt och nya affärer samtidigt som du tycker att hållbarhet är avgörande för affären. Du kan prioritera och lösa problem och studerar/studerat Samhällsbyggnadsprogrammet eller liknande. Vi ser gärna att du har studerat minst i tre år eller nyligen har tagit examen. Du har driv och engagemang och tycker samhällsutvecklingsfrågor, precis som vi, är oerhört spännande. Du har körkort och är bekant med Storstockholm VAD DU KOMMER ATT FÅ GÖRA Du kommer att ingå i gruppen som driver affärsutveckling, ackvisitions-, marknads- och hållbarhetsfrågorna, och jobba nära ledningsgruppen. Du är med och bidrar i arbetet från högt till lågt. Allt från att göra presentationer, marknadsanalyser och värderingar, till att se hur ackvisition går till på riktigt. Hur handlar man upp byggen, hur bygger man och hur styr vi och växer bolaget på rätt sätt. Kärnan i uppdraget kommer vara att researcha och utveckla idéer för olika markområden där vi vill bygga hyresbostäder. Du kommer initialt även att få driva några helt egna projekt, bland annat en benchmark-studie inom hållbarhet. PRAKTISKT Arbetet är på minst 20 procent, gärna mer. Vi vill att du börjar så snart som möjligt. Du kommer att få arbetsplats och dator på vårt huvudkontor i Kinnarpshuset på Fannys väg 5 i Sickla. Lön efter överenskommelse. Sveafastigheter Bostad har kollektivavtal. Skicka din ansökan med CV och personligt brev till harry.mcneil@sveafastigheter.se senast den 18 november. Läs mer om företaget på www.sveafastigheter.se

Sveriges första större flerbostads plusenergihus färdigställt

26 september, 2018

Sveafastigheter Bostad har färdigställt Sveriges första flerbostadshus uppfört som plusenergihus, Kvarteret Neptun i nya Västeråsstadsdelen Öster Mälarstrand. Fastigheten producerar mer energi än vad den förbrukar genom högteknologi i form av bland annat energi från solceller med internt elnät och tillvaratagande av överskottsvärme. Kvarteret Neptun har uppnått den högsta miljöbyggnadscertifieringen, Miljöbyggnad Guld. Kvarteret Neptun har byggts i nya Kajstaden vid Öster Mälarstrand i Västerås och omfattar cirka 7 000 kvm uthyrningsbar yta om 121 lägenheter fördelade på tre huskroppar. Mälardalens högskola och KTH har varit involverade i projektet avseende miljö och social hållbarhet. Kvarteret Neptun är miljöcertifierat enligt Miljöbyggnad Guld, den högstamiljöbyggnadsnivån. Det ställer höga miljökrav på alltifrån energianvändning, byggteknik och materialval till boendekvalitéer. Svante Jernberg, vd Sveafastigheter Bostad, säger: ”Vi är mycket stolta på Sveafastigheter Bostad över att vara först i Sverige med att bygga ett större plusenergihus. Vi vill bidra till utvecklingen mot ett resurssnålt och hållbart samhälle, att vara aktiva inom både miljö och social hållbarhet är därför en naturlig del av vår verksamhet. Jag är säker på att om bara några år kommer det att vara en självklar branschstandard att bygga hus som genererar överskott av el som både ger ett positivt bidrag till samhället och en naturlig intäktskälla för fastighetsägare.” Genomförandet av kvarteret Neptun har framgångsrikt skett i samarbetet med totalentreprenören H2 Entreprenad AB från Ulricehamn. Ylva Åborg, partner och ansvarig arkitekt på Alessandro Ripellino arkitekter, säger: ”Kvarteret är utvecklat utifrån en inspirerande hållbarhetsvision som utmanar och utvecklar hållbart byggande. Neptun är ett kvarter format utifrån solen. Fasadmaterialen är inspirerade av sol- och vattenläget och kajens karaktär. Norr fasadernas sinuskorrugerade aluzink tar tillvara och reflekterar dagsljuset, likt en vattenyta. Mot söder har fokus varit att tillvarata sol. Här föreslås balkonger och planeringar med förutsättning för klättrande grönska. Taken och volymerna som helhet är formade för att optimera för solceller. Vi har haft en bild av att husen i kvarter Neptun är likt stenar; släta och nakna mot norr och med frodig mossa mot söder. Smaragden är kvarterets ädlaste sten där de gröna ambitionerna blir bokstavliga med grön fasadklinker och sedumtak.” Kvarteret Neptun är fullt av modern teknik för att skapa och återvinna så mycket energi som möjligt. På taket ryms 1 282 kvadratmeter högeffektiva solceller med 20 procents verkningsgrad. Genom ett internt elnät får hyresgästerna tillgång till den närproducerade elen. Huset är uppvärmt genom en kombination av bergvärmepump och golvvärme för att uppnå maximal effekt. Ventilationsluften har ett återvinningsaggregat med 90 procents verkningsgrad samtidigt som det är förvärmning och förkylning i friskluftsintaget från separat borrhål i berget. Ett 3flow-system tar bort energiförlusterna i varmvattencirkulationen. I garaget finns plats för 65 bilar som alla kan laddas med egenproducerad el. Hyresgästerna i Neptun får dessutom verktyg för att kunna påverka sitt eget ”klimatavtryck”, till exempel mätning av varmvatten, tillgång till elbil, bilpool och cykelpool samt insamling av organiskt avfall. Mälardalens högskola skall utvärdera energianvändning och solcellsproduktion i de uppförda husen och analysera hur de uppfyller ställda målsättningar. En viktig del för högskolan i projektet är att definiera hur plusenergihus fungerar i energisystemet. Om Kvarteret Neptun Kvarteret rymmer två lamellhus och ett punkthus, kallat Smaragden, i direkt anslutning till kajpromenaden. Byggnadernas gestaltning utgår ifrån solen. Därför har husvolymerna formats för att ge största möjliga solcellsyta med bästa läge och vinkel. Volymutformningen är en del av projektets hållbarhetsstrategi och innebär att solcellerna får bättre effekt. Mot söder låter vi den biologiska mångfalden bli en del av byggnadernas uttryck, med grönska och bon för fåglar, insekter och andra djur. Neptun är en del av Västerås Stads ambitiösa satsning i nya miljöstadsdelen Öster Mälarstrand. Projektet innehåller ledande miljöteknikoch klarar kraven för Miljöbyggnad Guld. Med effektiv planering av byggnader och lägenheter hålls prisnivån ändå ner. I varje bostad planeras individuell mätning av varmvatten. Alla boende har också tillgång till elfordon, bilpool och cykelpool. Kvarteret är planerat med små kompakta 1–4 rumslägenheter där flera är speciellt utformade att kunna användas till kompisboende, en lägenhetstyp som efterfrågas allt mer. För mer information: Svante Jernberg, VD Sveafastigheter Bostad 070 222 12 00, svante.jernberg@sveafastigheterbostad.se Lars Gärde, vice VD och Affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad 070 333 71 82, lars.garde@sveafastigheterbostad.se Magnus Edström, (MP) ordförande fastighetsnämnden Västerås stad 0762 09 86 22, magnus.edstrom@vasteras.se Ylva Åborg, partner och ansvarig arkitekt, Alessandro Ripellino Arkitekter 08 408 05 909, Ylva@a-ripellino.se Björn Karlsson, professor Mälardalens högskola 021 10 14 32, bjorn.karlsson@mdh.se Sveafastigheter Bostad är en ledande utvecklare och förvaltare av hållbara bostäder och vårdboenden i primärt Storstockholm och Mälardalsregionen. Sveafastigheter Bostads kärnvärden är att vara en pålitlig och närvarande förvaltare, en innovativ och kreativ utvecklare, en långsiktig samhällsbyggare samt en proaktiv och drivande partner. www.sveafastigheterbostad.se Länk till artikeln

Bostadsbyggande diskuterades under Järvaveckan

13 juni, 2018

Bostadsbyggande är en av vår tids viktigaste samhällsfrågor och att bygga nytt handlar lika mycket om att ge människor hem som att utveckla samhällen. Hur skapar man trygga och attraktiva bostadskvarter, och vad är fastighetsutvecklares roll i att bidra till en god utveckling? Det var frågeställningen för det seminarium som Sveafastigheter Bostad höll på årets Järvavecka. ”Först utformar vi våra hus och sen utformar våra hus oss” ska Winston Churchill ha sagt en gång, och att boende- och uppväxtmiljön präglar oss var seminariets fem deltagare överens om. Karin Ahlzén, projektchef för Fokus Skärholmen i Stockholms stad, Rebecca Rubin, arkitekt på White Arkitekter som arbetat med det normkritiska projektet Flickrum, Payam Boroodjeni, chef för Fryshuset Husby, Lennart Levander, säkerhetskonsult och före detta polis samt Brandon Sekitto, som arbetar med mångfald, kommunikation och att överbrygga språkliga och kulturella barriärer lyfte fram att både våra hem och stadsrummet omkring oss påverkar hur vi beter oss och vilka förutsättningar vi får. Karin Ahlzén berättade att det i arbetet med Fokus Skärholmen framkom bland annat att boende i vissa stadsdelar har sämre förutsättningar än andra – man är mer trångbodd, barnen har sämre betyg och känslan av otrygghet är större hos fler. Det nya projektet är ett sätt att testa om stadsbyggandet kan bidra till att komma till rätta med sociala utmaningar. En ingrediens är att genom högre krav i markanvisningsprocessen ge bostadsutvecklare större möjlighet att visa vad man ska bidra med för att utveckla de här platserna. Från vänster: Brandon Sekitto, Payam Boroodjeni, Rebecca Rubin, Lennart Levander, Karin Ahlzén samt moderatorn för dagen, Harry Mc Neil. Paneldeltagarna pekade på flera viktiga faktorer. En aktiv inkludering av de boende är ett bra sätt att öka representation, ta tillvara på lokal erfarenhet och därmed få med fler perspektiv. Men också att skapa engagemang. ”Det ska vara helt, rent och snyggt, men också kännas som de boendes eget”, menade Rebecca Rubin. ”När vi har gjort muralmålningar tillsammans med ungdomar blir det inget klotter där för de känner ägandeskap.” Att skapa lokalt engagemang togs upp flera gånger under seminariet. Är människor lyckliga, positiva och uppskattar sitt område, lyfter de sitt område. Och här kan fastighetsbolag göra viktiga insatser – både genom att skapa värdefulla sammanhang, att vara närvarande och genom förebyggande insatser i själva miljön. Lennart Levander, menade att det handlar om att försvåra för den som vill bete sig dåligt. Att brott uppstår handlar om tre faktorer – att det finns ett brottsoffer, en motiverad gärningsman och en situation. Ofta fokuserar man på de två första delarna men inte lika mycket på situationen där det bland annat handlar om att områden som ser stökiga och nedgångna ut utsätts för fler brott. Och här har fastighetsägare naturligtvis ett stort ansvar, menade han. Bostadsbyggande är en het fråga. Här diskuterad av Brandon Sekitto, Payam Boroodjeni och Rebecca Rubin. Payam Boroodjeni tog upp vikten av social prevention och att ha kunskap om sitt område. ”Hur det ser ut för människor som bor i ett område – vad de har i kylskåpet, vilket jobb de går till och vad de har för sociala sammanhang, allt det där påverkar. Jag arbetade med upproren 2013 och där blev lösningen ”Lämna en sten, grilla en korv”. Den enkla grejen blev lösningen för att förhindra att det skulle brinna igen. Långsiktigt engagemang är en nyckelfaktor, att få människor att känna sig viktiga och sedda.” Social hållbarhet i samhällsbyggnad kunde sammanfattas på en rad olika sätt när man frågade seminariedeltagarna – delaktighet, kunskap, aktiv inkludering och aktivt engagemang. Brandon Sekitto slog ett slag för lika möjligheter: ”Man måste skapa förutsättningar för människor att engagera sig – för att kunna involvera de boende behöver man veta hur man ska kommunicera och nå ut med informationen på rätt sätt.