Kontaktinformation Uppsala kv Cykelkungen

30 september, 2021

Kontaktinformation kv Cykelkungen, UppsalaFastighetsbeteckning: Sala Backe 46:3Adress: Fyrislundsgatan 33 & 35, Johannesbäcksgatan 61-65, 754 44 Uppsala Fastighetsägare och HyresvärdHemvist Sala Backe 46:3 ABFannys väg 5, 131 54 NACKAOrg.nummer 559117-5772 OmrådeskontorFyrislundsgatan 35, 754 44 Uppsala Förvaltare, William Jernberg                                       william.jernberg@sveafastigheter.se Biträdande förvaltare, Raza Hassan                         raza.hassan@sveafastigheter.se FelanmälanFastighetsjour: 018-18 74 01 (Uppland Boservice)Hissjour: 08-410 909 00 (Element-Hiss)Störningsjour/låsöppning 018-18 74 00 (Uppland Boservice) Gäller vid akuta problem kvällar eller helger. Du är alltid välkommen att kontakta någon av våra förvaltningskontakter på 010-722 38 00 eller info@sveafastigheter.se William Jernberg Fastighetsförvaltare Raza Hassan Biträdande förvaltare

Ankarbyggherre i Uppsala

1 oktober, 2019

  Sveafastigheter har utsetts till ankarbyggherre för att utveckla hållbara bostäder i Uppsala Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott i Uppsala har beslutat att tilldela Sveafastigheter Bostad AB rollen som ankarbyggherre i Östra Sala backe, etapp tre och ge Sveafastigheter markanvisningsavtal för 7000 kvm bruttoarea. - När Uppsala växer ska vi bygga smart med bostäder till rimliga priser. Det kräver att vi samarbetar med företag som arbetar innovativt med både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och för att sänka bostadshyrorna, säger Erik Pelling (S), ordförande i Mark- och exploateringsutskottet och kommunstyrelsens ordförande. Uppsala kommun har genomfört en urvalsprocess för ankarbyggherre i Östra Sala backe, etapp tre. Byggaktörerna har utvärderats utifrån deras kunskap och erfarenhet av detaljplaneprocesser, hållbarhetsaspekter samt deras förmåga att skapa prisrimliga bostäder för en bred målgrupp. Ankarbyggherrens roll är att bevaka genomförandefrågor och bidra med sina praktiska erfarenheter under planprocessen. Beslutet innebär att Uppsala kommun och Sveafastigheter kommer samarbeta kring kvalitetssäkring av hela detaljplanen för etapp tre av Östra Sala backe. Målsättningen är att samarbetet ska bidra till hållbara bostäder utifrån såväl ekonomisk, socialt och ekologiskt perspektiv samt uppnå en effektiv byggprocess för alla byggaktörer som slutligen får markanvisning inom etappen. - Vi är väldigt glada över förtroendet att få verka som ankarbyggherre i etapp tre i Östra Sala Backe.I en marknad där allt fler står utanför ordinarie bostadsmarknad vill vi inspirera fler att bygga prisvärda och hållbara bostäder, utan att ge avkall på gestaltning eller kvalitet säger Lars Gärde, grundare och vice VD på Sveafastigheter Bostad. Sveafastigheter har nyligen färdigställt 51 lägenheter vid Tryffelvägen i Uppsala och har sedan tidigare markanvisning för 58 hyreslägenheter i kvarteret Svanen och ett kollektivhus om 75 lägenheter i Rosendal, 100 lägenheter i Rosendal och Cykelkungen, ett unikt cykelboende i Östra Sala backe. Läs mer hos Uppsala kommun. lars.garde@sveafastigheter.se 070-3337182 Sveafastigheter är en ledande utvecklare av hållbara hyresbostäder, bostadsrätter och vårdboende i Mälardalsregionen, södra Sverige, Kalmar och Växjö. Sveafastigheters kärnvärden är att vara en pålitlig och närvarande förvaltare, en innovativ och kreativ utvecklare, en långsiktig samhällsbyggare samt proaktiv och drivande partner.   Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se https://news.cision.com/se/sveafastigheter/r/sveafastigheter-har-utsetts-till-ankarbyggherre-for-att-utveckla-hallbara-bostader-i-uppsala,c2922510 Sveafastigheter Lars Gärde Om du inte längre är intresserad av att få framtida utskick från Sveafastigheter, gå till http://news.cision.com/_editorial/optout. Sveafastigheter, Fannys väg 5, Nacka, 131 54 Sverige

Bo i gemenskap – Sveafastigheter Bostads VD Svante Jernberg om framtidens boendeformer på Business Arena

17 september, 2019

Bo i gemenskap – Sveafastigheter Bostads vd Svante Jernberg om framtidens boendeformer på Business Arena Onsdag den 18 september föreläser Svante Jernberg på Framtidsforum. http://www.businessarena.nu/program/bo-i-gemenskap/ Svante berättar om det unika samarbetet med kollektivboendeföreningen Rudbeckia i Uppsala. Från det första möte med en kollektivboendeförening som inte hade någonstans att bo och hur Sveafastigheters intresse för att bygga gemensamhetsboende väcktes. Svante delar erfarenheter hur man skall tänka när man utformar ett kollektivboende och lärdomar från samarbete med föreningar såsom Färdknäppen och paraplyorganisationen Framtiden i Stockholm. Samarbeten som bland annat har lett till att Sveafastigheter nu ska bygga kollektivhus i Hagsätra och Mälaräng samt ett av Sveriges första trygghetsboende med kollektivlösningar – kvarteret Hydran i Västerås.

Första spadtag för Florahuset i Midsommarkransen

12 juni, 2019

Första spadtag för Florahuset i Midsommarkransen Fredagen den 14 juni kl. 12 tar Belatchew och Sveafastigheter Bostad det första spadtaget för bostadshuset Flora på Bäckvägen 31/Cedergrensvägen 2 i Midsommarkransen. Förutom representanter från Sveafastigheter Bostad, Belatchew och entreprenören Hanssons Hus Entreprenad AB (H2) närvarar även bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin.   "Florahuset är ett spännande projekt för framtidens boende som bidrar till en mer modern och naturnära stadsutveckling. De 37 lägenheterna i Midsommarkransen ligger också helt i linje med stadens höga ambitioner för hållbart bostadsbyggande. Jag ser fram emot att följa projektets utveckling och välkomna nya boende till stadsdelen nästa höst", säger Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad Florahuset är ritat av Belatchew Arkitekter och består av 37 bostadsrätter och präglas av hållbarhet, omsorg om naturen och tekniska lösningar på framkant. Bostäderna beräknas vara inflyttningsklara under augusti 2020. För mer information och anmälan till eventet vänligen kontakta projektchef Åsa Hansson. Om Florahuset Florahuset präglas av ett arkitektoniskt formspråk som ger utrymme för natur och teknik. Byggnaden ligger längs med Bäckvägen och adderar ett nytt samtida uttryck. I gatuplan finns bl.a. plats för café med en öppen och välkomnande uteservering. Tomtens sluttande karaktär gör att två separata våningar kan nås med entré från både Bäckvägen och Cedergrensvägen. Insprängt i terrängen, under byggnaden, ligger ett garage för de som bor i Florahuset. Fasaden kläs i cederträ vilket återspeglar vår tids omsorg om miljön. Trä är ett levande material med naturliga skiftningar och nyanser. Taket kläs i sedum och örter och förstärker byggnadens gröna avtryck på platsen. Solceller kommer placeras på taket. Digital postbox och digitalt fastighetsregister kommer placeras i huset, samt en monitor som visar avgångar för buss och tåg. Det kommer också finnas en möjlighet till utlåning av föreningens el-cyklar. Läs mer om Florahuset på https://www.florahuset.se/ Åsa Hansson, Projektchef, Sveafastigheter Bostad, +46730-338 795, asa.hansson@sveafastigheter.se Harry McNeil, Marknads- och hållbarhetschef, Sveafastigheter Bostad, +46733-31 22 11 harry.mcneil@sveafastigheter.se Rahel Belatchew, grundare, Belatchew, +4670-174 94 32, pr@belatchew.com Om Sveafastigheter Bostad Sveafastigheter Bostad  är en ledande utvecklare och förvaltare av hållbara bostäder och vårdboenden i Storstockholm och Mälardalsregionen. Sveafastigheter Bostad bygger årligen 500 hyreslägenheter för egen förvaltning. Sveafastigheter Bostads kärnvärden är att vara en pålitlig och närvarande förvaltare, en innovativ och kreativ utvecklare, en långsiktig samhällsbyggare samt en proaktiv och drivande partner. Sveafastigheter Bostads planerade byggstarter under 2019 är Drabanten i Upplands Väsby, Svanen i Rosendal i Uppsala. Tidigare i år startade bygget av Cykelkungen i Uppsala och Hydran i Västerås. Inflyttningar under 2019 är Älvdansen i Enköping och Norby i Uppsala. Om Belatchew Belatchew är ett Stockholmsbaserat arkitektkontor. Projekten kännetecknas av verkshöjd, innovation och spets inom hållbarhet och återfinns främst inom bostäder, kontor och samhällsfastigheter. Den experimentella studion Belatchew Labs har rönt stort internationell uppmärksamhet för sina visionära projekt. Rahel Belatchew har utsetts till Årets Arkitekt och Belatchew Arkitekter/Labs har mottagit flera utmärkelser under senare år, bland annat DNA Paris Design Awards 2019, Architectural Review MIPIM Future Project Award 2015 och 2019, Smart Living Challenge 2014, det nationella formpriset Design S 2014, Architecture Masterprize 2018 samt World Architecture News Awards 2018.   Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se https://news.cision.com/se/sveafastigheter-bostad/r/forsta-spadtag-for-florahuset-i-midsommarkransen,c2838853

Årets Hållbarhetspris tilldelades Sveafastigheter Bostad

19 mars, 2019

Årets Hållbarhetspris tilldelas Sveafastigheter Bostad av Västerås stad. Sveafastigheter Bostad färdigställde 2018 kvarteret Neptun, ett av Sveriges största plusenergihus och Miljöbyggnad Guld. Husen genererar mer energi än de förbrukar genom 1210 kvm solceller, bergvärme och det världsunika 3Eflow-systemet som minskar värmeförlusterna i varmvattenledningarna. Under 2019 bygger Sveafastigheter Bostad i Västerås även kvarteret Hydran, ett Boende för äldre med fokus på gemenskap genom mötesplatser på den gröna gården, sällskapsytor och gemensamt kök i bottenplan. Även trygghetsboendet Hydran blir ett plusenergihus med fjärrvärme. I Stockholm stad har Sveafastigheter Bostad under 2018 vunnit två markanvisningar med social hållbarhet i fokus. Neptuns solpaneler med Steam hotell, det gamla ångkraftverket, i bakgrunden. Fotograf: Peter Rutherhagen Juryns motivering till Årets Hållbarhetspris lyder: Vinnaren av Årets hållbarhetspris har som ny aktör i Västerås snabbt flyttat fram positionerna i sin bransch. Med ett genomtänkt hållbarhetsarbete är de samhällsbyggare med höga ambitioner för framtida generationer. Målmedvetet skapar årets pristagare boendemiljöer där människa och miljö står i centrum. Årets hållbarhetspris delades ut av Västerås stad vid näringslivsgalan Guldstänk som en del i arbetet för att skapa en hållbar stad. Med priset vill Västerås stad uppmuntra lokala företag att arbeta hållbart, visa att olika företag kan bidra på olika sätt och att alla kan göra något för att bidra till ett hållbart samhälle. https://guldstank.se/aretshallbarhetspris/ Priset kommer firas med tårtkalas för Sveafastigheter Bostads hyresgäster i Västerås. Vi är extra stolta över priset en dag som denna när hundratusentals skolungdomar över hela världen strejkar för klimatet. Plusenergihusen i Västerås är exempel på mer klimatsmart byggande som konkret visar att det går att skapa en mer hållbar stadsutveckling, säger Harry McNeil, marknads- och hållbarhetschef på Sveafastigheter Bostad. Per Wallgård, Fastighetschef, +4670-752 07 07 per.wallgard@sveafastigheter.se Harry McNeil, Marknads- och hållbarhetschef, +46733-31 22 11 harry.mcneil@sveafastigheter.se Sveafastigheter Bostad  är en ledande utvecklare och förvaltare av hållbara bostäder och vårdboenden i Storstockholm och Mälardalsregionen. Sveafastigheter Bostad bygger årligen 500 hyrslägenheter för egen förvaltning. Sveafastigheter Bostads kärnvärden är att vara en pålitlig och närvarande förvaltare, en innovativ och kreativ utvecklare, en långsiktig samhällsbyggare samt en proaktiv och drivande partner.

Sveafastigheter Bostad nomineras till Årets hållbarhetspris

12 februari, 2019

Sveafastigheter Bostad har nominerats till årets hållbarhetspris. Priset delas ut av Västerås stad som en del i arbetet för att skapa en hållbar stad. Med priset vill Västerås stad uppmuntra lokala företag att arbeta hållbart, visa att olika företag kan bidra på olika sätt och att alla kan göra något för att bidra till ett hållbart samhälle. Sveafastigheter Bostad färdigställde 2018 plusenergihuset Neptun, som certifierats som Miljöbyggnad Guld och är nominerat till Årets bygge. Nu utvecklar Sveafastigheter Bostad plusenergimodellen ytterligare genom byggnationen av trygghetsboendet Hydran enligt ny definition av Mälardalens Högskola på plusenergihus som värms upp med fjärrvärme istället för bergvärme. Sveafastigheter Bostad nomineras till Årets hållbarhetspris med motiveringen "Genom forskningsnära samarbeten och ny teknik som minskar koldioxidutsläppen, vågar Sveafastigheter vara pionjärer och bygga framtidens bostäder. Plusenergihusen på Öster Mälarstrand producerar mer energi än de gör av med. Med en uttalad hållbarhetsstrategi bygger de trygga kvarter med fokus på människan som ska bo där" skriver juryn på https://guldstank.se/aretshallbarhetspris/ "Vi är stolta över att vårt arbete för att bidra till minskad klimatpåverkan och bra boende för människor uppmärksammats av Västerås stad. Vi vill driva innovation och skapa nya lösningar inom hela sprektret av de möjligheter och utmaningar som finns inom hållbar utveckling. Det handlar om alltifrån att skapa bra boende för människor till att bidra till minskad klimatpåverkan", säger Harry Mc Neil, hållbarhetschef på Sveafastigheter Bostad. Sveafastigheter Bostad vann under 2018 två markanvisningar i Stockholm där social hållbarhet stod i fokus, inom det uppmärksammans Fokus Skärholmen och Hagsätra station. Som en del i hållbarhetsarbetet har Sveafastigheter Bostad efter färdigställandet av Neptun i Västerås ska företaget nu utveckla processverktyg för minska CO2- avtrycket. Projektet "Betongbygglådan" beviljats stöd från Boverkets Stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande. ”Kartläggningen av förbrukad CO2 i betongstommen i projektet Neptun ger oss värdefulla kunskaper om hur och var vi bäst kan utveckla framtida betongstommar med målsättningen att före 2030 kunna halvera nuvarande nivåer av CO2”, säger Lars Gärde, affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad.   Nu avgörs tävlingen genom omröstning genom folkets röst och omröstning via sms. Vinnaren presenteras på Guldstänksgalan den 14 mars 2019. Kriterierna är " Årets hållbarhetspris delas ut till ett företag i Västerås som på ett föredömligt och inspirerande sätt integrerar hållbarhetsfrågorna i företagets affärsstrategi och tar långsiktigt ansvar för den egna verksamhetens påverkan på branschen, samhället och ekosystemen. Företaget bygger sin verksamhet på ansvar och goda relationer, arbetar långsiktigt och integrerar de tre perspektiven social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet. Beroende på vilken verksamhet företaget bedriver kan de tre perspektiven ha olika vikt i företagets hållbarhetsarbete. Företaget fokuserar på vad som är väsentligt och var det är väsentligt ur ett hållbart perspektiv. Företaget ska ha ett samhällsengagemang, vara en förebild i sin bransch och inspirera andra." För mer information, kontakta: Lars Gärde, vice vd och Affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad , 070 333 71 82, lars.garde@sveafastigheterbostad.se Harry Mc Neil, marknads- och hållbarhetschef Sveafastigheter Bostad, 0733 31 22 11, harry.mcneil@sveafastigheter.se   Sveafastigheter Bostad är en ledande utvecklare och förvaltare av hållbara bostäder och vårdboenden i  Mälardalsregionen. Sveafastigheter Bostads kärnvärden är att vara en pålitlig och närvarande förvaltare, en innovativ och kreativ utvecklare, en långsiktig samhällsbyggare samt en proaktiv och drivande partner.

Boende för 65+ på Öster Mälarstrand i VLT

1 februari, 2019

I VLT blir Hydran uppmärksammad. Vår projektledare Suzan Amin och VD Svante Jernberg fick berätta om projektet.  Läs artikeln i länken: Hydran VLT