Uppsala Ulleråker

Hyresrätter uppsala ulleråker

Sveafastigheter har fått en markanvisning i Uppsala kommuns nya klimatsmarta stadsdel Ulleråker. Detaljplanearbetet pågår och detaljplanen planeras att antas under våren 2018.

Sveafastigheter delar kvarter med Uppsala Parkering. På halva kvarteret kommer Uppsala Parkering att bygga ett sex våningar högt parkeringsgarage. Tillsammans med parkeringshuset kommer bostäderna att bilda ett tätt kvarter som omsluter en grön och lummig gård där stor vikt läggs på dagvattenhanteringen.

Vi försöker skapa ett kvarter där man på riktigt kan leva på ett hållbart sätt. Hållbarhetskonceptet för Ulleråker fokuserar på fyra områden: energieffektivitet, byggnadsmaterial, dagvattenhantering och ett bra mikroklimat som gynnar ekologiskt mångfald.

Genom innovativa lösningar tas dagvattnet omhand lokalt samtidigt som frodig och inbjudande grönska skapas på gårdarna. Energiförbrukningen ska motsvara Passivhusnivå och så långt det är möjligt tas energi från en lokal solel- och solvärmeanläggning.

I bottenvåningen planeras för en större dagligvaruhandel samt några mindre lokaler.
Under handelsvåningen byggs ett parkeringsgarage för de boende i kvarteret.

Korta fakta
Upprättelseform Hyresrätter
Projektstatus Detaljplaneskede, granskning
Antal lägenheter Ca 100 st
Lägenhetsstorlek 1-5 RoK
Uthyrbar area
Snittstorlek lägenhet Ca 60 m2
Parkering I garage under gården
Tvättstuga Nej, torktumlare och tvättmaskin finns i lägenheten
Byggstart 2020
Inflytt 2022
Arkitekt Belatchew Arkitekter
Totalentreprenör Ej utsedd
Projektchef Patrik Schön, patrik.schon@sveafastigheter.se