STOCKHOLM, Hagsätra Hubb

Sveafastigheter Bostad ska bygga ett nytt landmärke i Hagsätra Centrum med 200 hyresbostäder som inrymmer alltifrån kompis- och kollektivlägenheter till utrymmen för s.k. co-working, cykelverkstad och Sveriges minsta biograf. Förslaget går under namnet ”Hagsätra hubb” – där bildning, idrott och gemenskap utgör ledorden för Hagsätras nya landmärke, ett bostadshus med fokus på social hållbarhet.  Byggnaden och gårdens utformning främjar rörelse och ett aktivt liv, och ett stort fokus har varit att hitta sociala samlingsytor för att skapa möten mellan generationer och locka fler besökare till Hagsätra. Utöver att adressera Hagsätras specifika behov ställdes höga krav på den arkitektoniska kvaliteten. Sveafastigheter Bostad och Belatchew Arkitekter ville med sitt bidrag ge Hagsätra en ny modern siluett, där husets högdel ger intryck av att sväva i luften.  Hållbarhet genomsyrar hela projektet och huset har låg energiförbrukning, solceller på taket och digitaliserade funktioner som erbjuder hyresgästerna klimatsmarta alternativ som bilpool, lastcyklar och leveransboxar för varor vilket gör att bilparkering inte behövs.

Korta fakta
Upprättelseform Hyresrätter
Projektstatus Detaljplanefas
Antal lägenheter 129 st
Uthyrbar area 7 360 m2
Snittstorlek lägenhet 40 m2
Byggstart 2021
Inflytt 2023
Arkitekt Belatchew Arkitekter
Totalentreprenör Ej utsedd
Projektchef Ej utsedd