Hållbarhet

Hållbarhet

Vi tror på att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls och där man hushåller med materiella resurser. Som bostadsutvecklare har man ett stort ansvar och möjlighet att påverka – därför är ett aktivt hållbarhetsarbete en naturlig del av vår verksamhet.

Ekonomisk tillväxt får inte ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö, utan samhället bör anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål. Här nedan nämner vi exempel på vad det kan innebära i vår verksamhet och våra bostäder.

Tryggt och trivsamt
Grundtanken är att våra bostäder ska vara tillgängliga för alla. Lägenheterna är yteffektiva och byggda med smarta lösningar, vilket gör att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga hyresnivåer och ge fler möjligheten att bo bra.

Vi använder vår kunskap och erfarenhet för att skapa trygga miljöer med inbjudande grönytor och tillgång till gemensamma utrymmen, med bästa möjliga förutsättningar för rekreation, motion, möten, avkoppling och social samvaro.

Hyresgästpåverkan
Det ska vara enkelt för våra hyresgäster att göra kloka miljöval. Våra hus placeras nära allmänna kommunikationer, med tillgång till cykelparkering och även bilpool där det är möjligt. Vi ordnar olika former av gemensamt nyttjande, enkel återvinning och mätning av varmvatten, värme och hushållsel. På så sätt kan man som boende påverka både sin förbrukning och sina kostnader.

Kvalitets- och miljöarbete
Vi arbetar för ett hållbart och långsiktigt bostadsbyggande genom ett aktivt kvalitets- och miljöarbete. Det tar sig inte bara uttryck i en god miljö inomhus och utomhus för våra hyresgäster, utan också en sund arbetsmiljö för dem som arbetar med att planera och bygga våra bostäder.

Vi strävar mot lösningar med låg resursanvändning och miljöpåverkan, i samspel med värderande av byggnadskultur och skönhetsvärden. Anlitade konsulter, entreprenörer och leverantörer ska ha hög miljökompetens och förmåga att omsätta denna till fungerande lösningar. Att följa gällande tillämpliga lokala, nationella och internationella lagar och förordningar är en självklarhet och ett krav gentemot samarbetspartners och leverantörer.

Energi och drift
Stor omsorg vid val av material och byggtekniska lösningar bidrar till långsiktigt låga driftkostnader och låg energianvändning jämfört med traditionella jämförelsetal. Nyproducerade lägenheter i lågenergihus har en energiförbrukning om ca 55 kwh/kvm/år (A-temp, erfarenhetsmässigt). Med ny teknik och förbättrade produktionsmetoder är målet att reducera dessa nivåer ytterligare ned på Passivhusstandard.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vad vårt hållbarhetsarbete innebär i praktiken.