Vår bostadskö

Så fungerar vår bostadskö

Registrera dig med en intresseanmälan
För att söka våra lägenheter behöver du vara registrerad i vår kostnadsfria bostadskö. För att få skriva kontrakt för en lägenhet behöver du vara 18 år.
Klicka här för att komma till registrering på mina sidor.

Köpoäng
För varje dag som du är registrerad som sökande hos oss får du en poäng. Köpoängen är personliga och kan inte överlåtas. Efter kontraktsskrivning behålls köpoängen och du kan söka en ny lägenhet inom vårt bestånd efter 12 månader med de köpoäng du har. Flyttar du ifrån Sveafastigheters bestånd så nollställs dina köpoäng. För att börja samla nya köpoäng behövs en ny registrering göras i vår bostadskö.

Uppdatera din registrering 1 gång per år
För att vi ska veta att du är fortsatt intresserad av att stå i vår bostadskö och att vi har rätt uppgifter om dig, behöver du 1 gång om året med högst 12 månaders mellanrum gå igenom din registrering och uppdatera denna för att behålla din kötid.

Missar du att logga in under denna 12 månaders period, gallras du ur vår bostadskö och förlorar samtliga köpoäng. Du behöver då registrera dig på nytt och börja om med att samla köpoäng.

Du är själv ansvarig för att uppdatera dina personuppgifter, som  adress, telefonnummer, e-post mm. när dessa ändras.

Det går ut en påminnelse till registrerad mailadress 4 veckor och 2 veckor innan 12 månadsperioden börjar närma sig sitt slut. På mina sidor ser du vilket datum du senast måste uppdatera dig igen. Du kan självklart uppdatera dig oftare.

Söka lediga lägenheter
För att söka lediga lägenheter loggar du in på mina sidor. Lägenheterna publiceras på vår webbplats och ligger ute i ca 7 dagar. Du kan max ha 5 intresseanmälningar samtidigt.

När du är inloggad kan du göra intresseanmälningar på lägenheter, se om du fått något erbjudande om visning.

Fördelning av lägenheter
Fördelning av lägenheter sker enligt köpoäng. De 5 sökande med högst köpoäng som anmält sitt intresse till lägenheten får ett erbjudande om visning. De har cirka 1 vecka på sig att titta på lägenheten och tacka ja eller nej. När du fått ett erbjudande behöver du lämna svar inom angiven tid. Svarar du nej eller inte alls på ett erbjudande, 3 gånger så spärras du från att söka lägenheter under 6 månader.

Om du tackar ja till en lägenhet
Lägenheten erbjuds i befintligt skick, därför är det viktigt att du tittar på den innan du svarar. Lägenheten kommer att genomgå en besiktning innan ny hyresgäst tillträder och eventuella åtgärder kommer att utföras efter inflyttning. Vad som kommer utföras framgår av besiktningsprotokollet och det är viktigt att du tar del av detta och återkommer senast 1 vecka efter inflytt om du har några synpunkter.

Kriterier för att få hyra en lägenhet
Läs igenom vår hyrespolicy

Kontraktsskrivning
Om kreditupplysningen inte visar några anmärkningar skapar vi ett hyreskontrakt och postar det till kunden för underskrift.

Hemförsäkring
Ni skall teckna en egen hemförsäkring som gäller från ert inflyttningsdatum. Våra fastigheter är försäkrade men denna försäkring ersätter inte skador och omkostnader för dig som hyresgäst som uppkommer i samband med brand eller dylikt.

Personlig service – ej datoranvändare
Idag sköter de flesta av våra bostadssökande sin köplats via datorn. Du som själv inte har tillgång till Internet och inte heller kan få hjälp med detta av någon är välkommen att ringa oss för att få mer information om bostadskön och hur den fungerar.